Właściwości tworzyw sztucznych

Polyamid (PA) 6.6, nylon

Samozhášivý V2 a bezhalogenní. Provozní teplota -40 až 125°C. Výrobci podle zatížení a tvaru výrobku tuto teplotu obvykle ještě omezují. Nylon je hydroskopický, absorbuje vlhkost. Proto po otevření balení začnou elektrikářské vázací pásky absorbovat vzdušnou vlhkost, ztrácí svou pružnost a křehnou. Nylon odolává: aceton, alkohol, benzol, voda, olej, tuk, chlorovaný uhlovodík, ropný produkt, sirovodík, všechny zásady a jejich soli. Nylon neodolá: fenol, kresol, oxidační látka, oxid siřičitý a kyseliny chlorovodíková, sírová, dusičná, ledová octová, mravenčí, mléčná a šťavelová. Díky přísadám má dobrou odolnost vůči UV a gama záření. Přidání skelných vláken zvyšuje tuhost a pevnost, provozní teplota se zvyšuje na 150 °C, ale v testu hořlavosti klesá na HB.

Polypropylen (PP)

Samozhášivý HB a bezhalogenní. Provozní teplota -40°C až 115°C. Velmi odolný proti poškrábání. Na rozdíl od nylonu nepřijímá žádnou vlhkost, proto např. stahovací pásky z polypropylenu časem nekřehnou. Výborná odolnost proti chemickým látkám, především vůči anorganickým kyselinám, kterým neodolá nylon.

Polyvinylchlorid (PVC)

Samozhášivý HB a halogenní. Provozní teplota PVC-P (měkčený) 0 až 50°C. Provozní teplota PVC-U (tvrdý) -10 až 70°C. Pro zvýšení tepelné stability a odolnosti vůči UV záření se používají přísady na bázi vápníku. Odolává chemikáliím mimo: aceton, benzen, chlorovaný uhlovodík, atd.

Polykarbonát (PC)

Samozhášivý V2 a bezhalogenní. Provozní teplota -40 až 115°C. Dobře odolává povětrnostním podmínkám a izoluje, ale jeho chemická odolnost je omezená.

Polyetylen (PE)

Hořlavý a bezhalogenní. Provozní teplota PE-LD (nízká hustota) -20 až 80°C. Provozní teplota PE-HD (vysoká hustota) -50 až 110°C.

Polyuretan (PUR)

Samozhášivý HB. Maximální provozní teplota 80 °C. Poddajný trvanlivý plast tlumící vibrace.

Ethylenpropylen (EPDM), syntetický kaučuk

Šedý, bezhalogenní, provozní teplota -30°C až 130°C. Odolává pracím prostředkům, solným rozpouštědlům, ozonu, povětrnostním podmínkám.

Chloropren (CR)

Černý, bezhalogenní, provozní teplota -20°C až 120°C. Odolává stárnutí, povětrnostním podmínkám, olejům, tukům. Odpovídá automobilové bezpečnostní normě DIN 75200.